top of page

9 grado / Åk 9

INFÖR LÄSFÖRSTÅELSEN

Öva in vanliga ord och fraser som kan förekomma på provet. Läsförståelse i spanska är det något du har övat sedan den dagen du började lära dig spanska. Varje gång vi har arbetat med en text på lektionstid har vi arbetat med läsförståelse. Nedan finns det tips på hur du kan förbereda dig ytterligare inför provet om du vill.

 

Tips 1.

Samarbeta med en klasskompis. Välj en av extra texterna sid. 56–73 i textboken Gracias 9. Läs texten var för sig och försök att förstå helheten. Återberätta för varandra vad ni har förstått. Har ni tolkat texten likadant? Om inte, varför? Gå igenom texten tillsammans en gång till. Slå upp ord som är svåra. Gör en lista och öva på orden.

Tips 2.

Samarbeta med en klasskompis. Välj var sin extra text sid. 56–73 i textboken och läs. Slå upp ord om du inte förstår. Skriv ner 4–5 frågor om texten. När ni båda har läst och skrivit frågor, så byter ni text med varandra och ger frågorna till varandra. Läs texten kompisen valde och svara på kompisens frågor. Diskutera och jämför era svar med varandras.

 

Tips 3.

Läsa lättlästa nyheter på https://www.practicaespanol.com/ . Läs till valfri nyhet och sammanfatta det du läser.

bottom of page