top of page

SATSSCHEMA

SATSSCHEMA

Mål: träna på ordföljd

1. En introduktion till satsschemat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Glosor Svenska - Somaliska

Inte – Maya

Bara – Keliya

Också – Sidaas oo kale

Gärna – rabis ah

Tyvärr – wan kaxumahay

Naturligtvis – dabcan

Förstås – fahmid

Alltså – taas oo ah

Egentligen – ugudanben

I själva verket – dhab ahaan

Praktiskt taget – ficil ahaan

Verkligen – runtii  

Faktiskt – dhab ahaantii

Tydligen – sida muuqata

Åtminstone – ugu yaraan

Dessutom – intaa waxaadheer  

Inte alls – haba yaraatee

Inte ens – haba maaha

Genast – isla markiiba

Snart – dhawaan

Fortfarande – weli

Träna glosorna på följande länk https://glosor.eu/ovning/ord-svenska-swahili.11238899.html

3 Glosor Svenska- Engelska

Gärna - Preferably

Tyvärr - Unfortunately

Naturligtvis - Of course

Alltså - So

Egentligen - Actually

I själva verket - In fact

Verkligen - Really

Faktiskt - Actually

Tydligen - Apparently

Åtminstone - At the very least

Dessutom - Furthermore

Inte alls - Not at all

Inte ens - Not even

Genast - Right away

Snart - Soon

Fortfarande - Still

Träna glosorna på följande länk https://glosor.eu/ovning/ord-svenska-engelska.11239002.html

 

+ https://glosor.eu/ovning/ord-2-svenska-engelska.11239259.html

4 Interaktiva övningar

a) Satsdelar https://wordwall.net/sv/resource/7512015/satsdelar

b) Adverb https://wordwall.net/sv/resource/15835794/svenska/adverbet-upp

c) Skriv i rätt ordning https://wordwall.net/sv/resource/11358329/svenska/inte

d) Träna ordföljd (skriv i rätt ordning) https://wordwall.net/hu/resource/15922420/svenska/tr%c3%a4na-ordf%c3%b6ljd-1

e) Fyll i luckorna https://wordwall.net/sv/resource/37212249/svenska-som-andraspr%c3%a5k/tr%c3%a4na-verb-och-plural

f) Bisatser https://wordwall.net/sv/resource/14831272/svenska-som-andraspr%c3%a5k/sortera-bisatsinledare-subjekt

g) Skriv i rätt ordning https://wordwall.net/sv/resource/36854263/svenska-som-andraspr%c3%a5k/myter-sva

h) 8 sidor interaktiv https://wordwall.net/sv/resource/35815986/svenska/pakistan-k%c3%a4mpar-efter-veckor-av-ov%c3%a4der-ordf%c3%b6rr%c3%a5d-8

i) Slumpvisa kort med huvudsatser och bisatser https://wordwall.net/sv/resource/9161529/svenska/huvudsats-och-bisats

 

 

5 Muntliga övningar

Snurra och förklara dig! https://wordwall.net/sv/resource/15445836/svenska/f%c3%b6rklara-dig

6 Kahoot

Använd ditt riktiga namn som användarnamn

a) Satsdelar https://kahoot.it/challenge/01033121?challenge-id=97a7edf7-4492-4ae8-9328-bf77b443a09e_1667301542812

b) Puzzle https://kahoot.it/challenge/04449633?challenge-id=97a7edf7-4492-4ae8-9328-bf77b443a09e_1667301719777

c) Bisatser och prepositioner https://kahoot.it/challenge/01748407?challenge-id=97a7edf7-4492-4ae8-9328-bf77b443a09e_1667301838804

bottom of page