top of page

6 grado / Åk 6

PLANERING I SPANSKA, LÄSÅRET 2022-2023

¡HOLA!

Du har nu börjat att studera ett nytt språk, nämligen spanska. Du har valt det själv och du är nyfiken. Kanske vill du veta vad vi ska göra på våra lektioner i sexan? Ja, i så fall läser du rätt text! Nu ska jag – som heter Peter Panescu och är din spansklärare – berätta lite om spanskan i sexan.

 

MÅL

Målet med undervisningen är att du ska lära dig att prata, förstå när någon annan pratar på spanska, skriva och läsa på mycket enkel spanska. Du ska också lära dig lite om spansktalande länder i världen som till exempel om Spanien och Peru. Du ska även lära dig att använda hjälpmedel (ordbok, dator och internet) och att ta ansvar för dina studier, både i skolan och hemma.

LÄROMEDEL

Vi använder textboken Gracias 6 med webbmaterial samt min webbsida www.peterpanescu.se där jag samlar interaktiva övningar för en roligare inlärning. Till varje lektion måste du ha din surfplatta (eller dator) med dig.

 

LÄXOR

Mitt syfte med undervisningen är att ni ska plugga i klassrummet genom bland annat praktiska övningar för att minska läxtiden hemma. Som läxa får ni glosor (ord och meningar) som ni ska repetera hemma via www.quizlet.com (interaktiv webbsida med spel för att lära in ord). Läxan meddelas på lektionen en vecka i förväg.

 

PROV

Du kommer att ha ett prov varje termin som testar förmågorna läsa, skriva, lyssna och tala. Vid behov kan den skriftliga delen av provet kompletteras muntligt.

Provet utgår från kursplanens kunskapskrav och ger dig möjlighet att visa vad du kan. Du kan läsa mer om kunskapskraven på www.skolverket.se

BETYG

Du kommer att få betyg i spanska i åk 6. Första betyget får du redan vid jul. Betyget är resultatet av ett skriftligt prov samt olika bedömningsmoment i form av läxförhör, muntliga redovisningar, textproduktion, läs- och hörförståelseövningar. Kom ihåg att i slutet av år 6 sätts terminsbetyg i spanska och inte slutbetyg. Det är i slutet av år 9 som slutbetyg utfärdas.

 

ORDNING OCH REDA

Du har fått en mapp som ska tas med till och från lektionerna. I denna mapp ska du förvara textboken, övningsboken och anteckningsblocket. Läxförhör och prov ska förvaras i Norråsaskolan.

 

SKOLANS TRIVSREGLER

• Jag kommer i tid enligt schema och sitter på anvisad plats.

• Jag har med mig rätt material och utrustning till lektionen.

• Jag deltar i lektionen och bidrar genom mitt engagemang, fokus och min respekt till ett positivt klassrumsklimat.

• Jag lämnar in min mobiltelefon under lektionstid om inte läraren gett andra instruktioner.

• Jag äter inte mat/drick i klassrummet – gäller även tuggummi.

• Jag lämnar klassrummet i ett gott och städat skick.

• All form av energidrycker och nötter är förbjuda på skolans område.

 

FÖRÄLDRAFRÅGOR?

kontakta Peter! (peter.panescu@nassjo.se)

 

Välkommen till kursen i spanska!

Här ser du vad du måste kunna i spanska i slutet av åk 6:

att kunna i slutet på åk 6.png
bottom of page