top of page

7 grado / Åk 7

PLANERING I SPANSKA, LÄSÅRET 2021-2022

¡HOLA!

Nu ska jag – som heter Peter Panescu och är din spansklärare – berätta lite om spanskan i sjuan.

 

MÅL

Målet med undervisningen är att du ska lära dig att prata, skriva och läsa på mycket enkel spanska. Du ska också lära dig lite om spansktalande länder i världen som till exempel om Spanien och Peru. Du ska även lära dig att använda hjälpmedel (ordbok, dator och internet) och att ta ansvar för dina studier, både i skolan och hemma.

 

INNEHÅLL

Under sjuan kommer du att arbeta med följande uppgifter:

• uttala spanska ord och fraser

• presentera dig och din familj

• berätta vad du tycker om och inte tycker om

• handla glass och frukt

• berätta lite om din fritid

• räkna till 100

• beskriva saker (storlek, färg)

• berätta om vädret

• ordkunskap: djur, frukter, dagar, månader, årstider, färger

• faktakunskap om spansktalande länder

 

LÄROMEDEL

Vi använder boken Gracias 7 med webbmaterial samt min webbsida www.peterpanescu.se där jag samlar interaktiva övningar för en roligare inlärning. Till varje lektion måste du ha din dator med dig.

 

LÄXA

Mitt syfte med undervisningen är att ni ska plugga i klassrummet genom bland annat praktiska övningar för att minska läxtiden hemma. Som läxa får ni glosor (ord och meningar) som ni ska repetera hemma via www.quizlet.com (interaktiv webbsida med spel för att lära in ord). Läxan meddelas på lektionen en vecka i förväg.

 

PROV

Prov och examinerande uppgifter förekommer i spanska. I moderna språk testas fyra förmågor: läsa, skriva, höra och prata. För att nå ett godkänt betyg måste kunskapskraven för E uppfyllas i alla förmågorna.

Det som anges vid prov är omdömen och är inte lika tydligt kopplat till kursplanens kunskapskrav. Vid betygsättning är läraren skyldig att ta hänsyn till all tillgänglig information om elevens kunskaper och förmågor. Att omdömen på enskilda uppgifter inte stämmer med slutbetyget är inte konstigt. Det som examineras sent i kursen väger också tyngre vid betygsättning.

Du kan läsa mer om kunskapskraven på www.skolverket.se

 

BETYG

Betyget är resultatet av olika bedömningsmoment i form av läxförhör, muntliga redovisningar, textproduktion, läs- och hörförståelseövningar.

 

ORDNING OCH REDA

Du har fått en mapp som ska tas med till och från lektionerna. I denna mapp ska du förvara läroboken, övningsboken och anteckningsblocket. Läxförhör och prov ska förvaras i skolan.

 

SKOLANS TRIVSREGLER

• Jag kommer i tid enligt schema och sitter på anvisad plats.

• Jag har med mig rätt material och utrustning till lektionen.

• Jag deltar i lektionen och bidrar genom mitt engagemang, fokus och min respekt till ett positivt klassrumsklimat.

• Jag lämnar in min mobiltelefon under lektionstid om inte läraren gett andra instruktioner.

• Jag använder inte ytterkläder i klassrummet – gäller även kepsar och huvor. 

• Jag äter inte mat/drick i klassrummet – gäller även tuggummi.

• Jag lämnar klassrummet i ett gott och städat skick.

• All form av energidrycker och nötter är förbjuda på skolans område.

 

FRÅGOR?

kontakta Peter! (peter.panescu@nassjo.se)

 

Välkommen till kursen i spanska åk 7!

bottom of page