Cours facultatifs sur Youtube

Här rekommenderar jag inspelade kurser på YouTube som kan hjälpa dig att plugga franska på egen hand.