top of page

第2課かいもの

Kapitel 2 Handla

Kapitlets mål

  • handla saker på marknaden

  • använda japanska valuta

  • räkneorden 100 -10 000

  • uttryck som man använder i skolan

1. 聞く練習 (HÖRÖVNINGAR I ÖVNINGSBOKEN)

 

2. いくらですか (HUR MYCKET KOSTAR DET?)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. なんですか (VAD ÄR DET HÄR?)

4. どこですか (VAR LIGGER..?)

5. だれのでんわですか (VEMS TELEFON ÄR DEN HÄR?)

6. これも100えんです (DEN HÄR KOSTAR OCKSÅ 100 YEN)

​​​

7.  わたしのノートじゃないです (DEN ÄR INTE MIN SKRIVBOK)

bottom of page