top of page

9º grado / Åk 9

SPANSK GRAMMATIK

För att kunna tala och skriva ett språk bra behöver man känna till de grammatiska grunderna i språket. När du kan identifiera språkliga mönster och tillämpa grammatiska regler blir det lättare för dig att uttrycka dig på spanska. Dessutom har du stor nytta av grammatikkunskaper för studium av alla språk, inte minst svenska.

1. ARTIKLAR (un, una, el, la)

Video YouTube med förklaringar https://www.youtube.com/watch?v=7muKQJ6uJBA

Länk till övningar https://aprenderespanol.org/gramatica/articulos.html

2. POSSESSIVA PRONOMEN (mi, tu, su)

Video 1 YouTube med förklaringar https://www.youtube.com/watch?v=NkOw-qMtpxY

Video 2 YouTube med förklaringar https://www.youtube.com/watch?v=7eKwPTcPgcs

Länk till övningar https://aprenderespanol.org/gramatica/posesivos.html

3. PREPOSITIONER (a, en, la, debajo, al lado)

Video YouTube med förklaringar https://www.youtube.com/watch?v=Q_y62fGVAO0

Länk till övningar https://aprenderespanol.org/gramatica/preposiciones.html

4. SUBSTANTIV (chica, gato, escuela)

Video YouTube med förklaringar https://www.youtube.com/watch?v=o0tCYmEM6xU

Länk till övningar https://aprenderespanol.org/gramatica/sustantivos-nombres.html    

Länk till övningar Substantiv maskulina och feminina https://aprenderespanol.org/gramatica/masculino-femenino.html

Länk till övningar Substantiv i singular och plural https://aprenderespanol.org/gramatica/singular-plural.html

5. FRÅGEORD (qué, dónde, cuánto)

Video YouTube med förklaringar https://www.youtube.com/watch?v=XZ18C6JeymI

Länk till övningar https://aprenderespanol.org/gramatica/preguntas-interrogativos.html

6. ADJEKTIVETS KOMPARATION (grande, más grande, lo más grande)

Video YouTube med förklaringar https://www.youtube.com/watch?v=pk3BbwSCxX4

Länk till övningar https://aprenderespanol.org/gramatica/comparacion-comparativos.html

7. VERB (hablar, comer, vivir)

Regelbundna verb på spanska https://youtu.be/elpiHntDwgk

Länk till övningar med regelbundna verb https://aprenderespanol.org/verbos/presente.html

Oregelbundna verb på spanska https://youtu.be/8Zk-RkWLeAM

Ser https://aprenderespanol.org/verbos/ser-ejercicios.html

Estar https://aprenderespanol.org/verbos/estar-ejercicios.html

Ser och Estar https://aprenderespanol.org/verbos/ser-estar.html

Verbet Ir https://aprenderespanol.org/ejercicios/verbos/ir/presente-indicativo

Verbet Ir Skriv i luckorna https://aprenderespanol.org/ejercicios/verbos/ir/presente-escribe

Verbet Hacer https://aprenderespanol.org/ejercicios/verbos/hacer/presente-formas

Verbet Hacer Skriv i luckorna https://aprenderespanol.org/ejercicios/verbos/hacer/presente-escribe

Verbet Tener https://aprenderespanol.org/ejercicios/verbos/tener/presente-formas

Verbet Tener Skriv i luckorna https://aprenderespanol.org/ejercicios/verbos/tener/presente-escribe

8. FUTURUM (voy a hablar, voy a cantar)

Video YouTube med förklaringar https://www.youtube.com/watch?v=OdWnTa8gJoE

Länk till övningar https://aprenderespanol.org/verbos/futuro.html

9. PERFEKT (he hablado, he cantado)

Video YouTube med förklaringar https://youtu.be/iLDmFaA80OY

Länk till övningar https://aprenderespanol.org/verbos/participio-ejercicios.html

10. GERUNDIUM (estoy hablando, estoy cantando)

Video YouTube med förklaringar https://youtu.be/0QOob8cLIVw

Länk till övningar https://aprenderespanol.org/verbos/gerundio-ejercicios.html

11. REFLEXIVA VERB (me levanto, me ducho)

Video YouTube med förklaringar https://youtu.be/zl4pD9jF_04

Länk till övningar https://aprenderespanol.org/verbos/reflexivos-reciprocos-impersonales-pronominales.html

bottom of page