top of page

Aprender y practicar gramática española

con Kahoot! (Escuela secundaria)

Grammatik för repetition i spanska åk 9

 

Frågeord

 1. https://create.kahoot.it/details/frageord-spanska/33a69d82-7ba2-478f-9cb1-e88961a887b7

 2. https://create.kahoot.it/details/spanska-frageord/2bad0fb1-6781-40e2-8434-b40c2c9d1f52

 3. https://create.kahoot.it/details/spanska-frageord/c4f8b9d5-e098-4ad3-bae4-1fa87a96eb44

 

Artiklar och substantiv

 1. https://create.kahoot.it/details/spanska-ak-7-artiklar/7b4324dc-eab5-4c8b-a892-79a31037a9e4

 2. https://create.kahoot.it/details/bestamd-och-obestamd-pa-spanska/c4315dec-f541-438c-b017-2fde3eb006f8

 3. https://create.kahoot.it/details/spanska-artiklar-singular/807c99e4-6e60-4228-b9dd-66e08aef7d7d

 4. https://create.kahoot.it/details/spanska-grammatik-artikel/ca33c09e-9df9-483f-82dd-d05573e5cd72

 5. https://create.kahoot.it/details/spanska-artiklar/a8ac5e12-ec33-4c12-8abe-29e07b770602

 6. https://create.kahoot.it/details/bestamd-och-obestamd-artikel-un-una-el-la-los-las/86542f9a-8d39-4adf-aad2-e6558642f2ff

 

Adjektiv och substantiv

 1. https://create.kahoot.it/details/adjektivet-spanska-ar-6/26bbcb8a-5bf5-498b-bd2a-5467da1daaaa

 2. https://create.kahoot.it/details/repaso-la-ropa/9c306f49-7657-4c81-810e-d58d0ff6cb21

 3. https://create.kahoot.it/details/artiklar-substantiv-och-adjektiv-spanska/94ffaafd-2526-4b6a-8d38-2e9cea55df59

 4. https://create.kahoot.it/details/spanska-substantiv-fore-adjektiv/b13d053c-b83f-4308-9595-81e103db7b4d

 5. https://create.kahoot.it/details/adjektiv/09d4614a-c6fd-4c4c-bf9a-117e7c8436b4

 6. https://create.kahoot.it/details/adjektiv-pa-spanska-beskrivning/cef30c0d-0515-4e9d-8baa-79c86c24721a

 

Komparation (Adjektiv)

 1. https://create.kahoot.it/details/komparera-adjektiv-pa-spanska/4a8280a0-7cb8-4432-b96e-04c7504f6f52

 2. https://create.kahoot.it/details/komparera-adjektiv/1a0e5c28-16ce-4fce-8b1c-d596cb49676a

 3. https://create.kahoot.it/details/adjektivets-komparation-och-siffror/96b81caf-643c-46e6-b064-92fafcc9b83e

 

Possesiva pronomen

 1. https://create.kahoot.it/details/pronombres-posesivos/7d10c8b3-8495-4c5c-a215-2150d1d71e5a

 2. https://create.kahoot.it/details/pronombres-posesivos-2/4c579b52-7f88-4e24-97b3-8d7721c1f731

 3. https://create.kahoot.it/details/possesiva-pronomen-inicio/cccf85f9-c257-4c57-86fc-72095e5b5a58

 4. https://create.kahoot.it/details/possesiva-pronomen/0bb7d713-03ee-4505-a322-c8e7bd48b28a

 

Regelbundna verb

 1. https://create.kahoot.it/details/spanska-regelbundna-verb-i-presens/ed9a94e3-5e81-4020-ac93-6823ea2455a7

 2. https://create.kahoot.it/details/verb-i-presens/91492827-4e66-40bd-95b8-d2342d2ac83d

 3. https://create.kahoot.it/details/spanska-regelbundna-verb-presens/6b6e543d-8c70-45a4-9cb3-5d4b91fc8be8

 4. https://create.kahoot.it/details/regelbundna-verb-spanska-ak-7/1e91ee6a-b274-4a16-9315-3133415e11d8

 5. https://create.kahoot.it/details/boja-regelbundna-verb-i-presens-spanska/c11680d7-e846-4fb5-afc3-d79ea73ee50e

 6. https://create.kahoot.it/details/spanska-regelbundna-verb-svenska-till-spanska/2659131b-7d41-4331-a8de-3ce0782a7447

 7. https://create.kahoot.it/details/presens-av-regelbundna-verb-pa-spanska/64823fae-af15-4124-ab97-b4df536e951e

 

Diftongerande verb

 1. https://create.kahoot.it/details/diftongerande-verb/84dba131-5645-4aed-893d-fdd7c2f4a4c9

 2. https://create.kahoot.it/details/diftongerande-verb/e4469485-e73b-418f-b85e-f4d44a4feff4

 

Ser & Estar

 1. https://create.kahoot.it/details/ser-och-estar/53ebb35c-5e82-4a12-ad69-ef4a7c056711

 2. https://create.kahoot.it/details/adjetivos-y-ser-estar/ec34444e-fd34-4eb1-b9e2-ffb6fd71465b

 3. https://create.kahoot.it/details/ser-estar/833fe0e8-63a4-4b2c-94dd-a8072c820613

 4. https://create.kahoot.it/details/ser-estar/1b400709-9839-4515-9555-477df48ce4f0

 5. https://create.kahoot.it/details/ser-eller-estar/5846e924-f388-4212-9314-bee41134aee4

 6. https://create.kahoot.it/details/ser-estar/e2471282-cd13-487a-8b15-ed772f6a03c9

 

Oregelbundna verb

 1. https://create.kahoot.it/details/oregelbundna-verb-pa-spanska/59a74cbc-1fcc-40d8-9207-415f61143468

 2. https://create.kahoot.it/details/spanska-verb-som-ar-oregelbundna-i-jag-form/faec668f-20f9-4e41-9b19-fa7e8db066c6

 

Oregelbundna och regelbundna verb (Blandning)

 1. https://create.kahoot.it/search?filter=1&tags=ser%20och%20estar

 2. https://create.kahoot.it/details/oregelbundna-och-regelbundna-verb/f09c0d9f-d881-4e8d-944c-8d963a283be2

 3. https://create.kahoot.it/details/gracias-9-ar-er-ir-och-oregelbundna-verb/3732fdb6-023e-4da3-bac6-1b71928c4672

 

Reflexiva verb

 1. https://create.kahoot.it/details/reflexiva-verb-i-singular-spanska/700e795d-1424-4d5f-86bc-3b24673bf8b8

 2. https://create.kahoot.it/details/reflexiva-verb/32b8837c-14c6-42db-a88e-4c5a394ad1dd

 3. https://create.kahoot.it/details/reflexiva-verb-och-morgonrutiner/56649597-da0a-41f8-a461-38e264dd96d4

 4. https://create.kahoot.it/details/reflexiva-verb/2eb34837-2ad2-4808-9c30-896817f08ff8

 

Gerundium

 1. https://create.kahoot.it/details/gerundium/80df2395-c6bd-4193-a4b4-f0b2db686c8e

 2. https://create.kahoot.it/details/gerundium-gerundio-pa-spanska/619b79d6-a1be-4737-a796-0ab5b12e27c9

 

Futurum (med ir + a)

 1. https://create.kahoot.it/details/spanska-futurum/4de63fe6-e8b5-4d09-a31a-562053ff767d

 2. https://create.kahoot.it/details/spanska-futurum/f3644476-fd90-48b3-aad9-d3492f83c3f5

 3. https://create.kahoot.it/details/futurum-med-ir-a-och-lagesord/1c887081-2252-4594-99fb-2f2e518aee83

 4. https://create.kahoot.it/details/spanska-futurum/0b3c03e8-bc22-4e1a-a100-be9ac912f385

 5. https://create.kahoot.it/details/futurum-spanska/a63f51cc-e08d-4d16-856d-5509963bc9ec

 6. https://create.kahoot.it/details/spanska-ir-futurum/af6763a5-194e-4f0c-abf2-2ead9051b171

 

Perfekt

 1. https://create.kahoot.it/details/perfekt-spanska/17a54986-ea90-4893-b779-559701a2e715

 2. https://create.kahoot.it/details/perfekt-form-regelbundna-verb-ak9/16d7cc33-f612-4362-a844-8e716b51d190

 3. https://create.kahoot.it/details/perfekt-spanska/bc9595e6-bad0-405f-bb67-013fc48fa66d

 4. https://create.kahoot.it/details/verb-i-perfekt-pa-spanska/4fd22430-c955-4ce2-a551-f3f845f74ff3

 

Små ord

 1. https://create.kahoot.it/details/smaord-spa-sve/59b8dc3a-46dd-42c5-96fe-23b6d37672b6

 

 

Blandad grammatik för repetition i åk 9

 1. https://create.kahoot.it/details/grammatik-spanska-ak-9/06f6799f-fc47-41e1-ab0e-cbd45ee19cc9

 2. https://create.kahoot.it/details/grammatik-spanska-ak-9/e79c3b83-e659-44eb-9658-ab0c9c4537cd

bottom of page