top of page

9 grado / Åk 9

BETYG OCH KUNSKAPSKRAV

1. BETYG

I den här filmen får du veta hur betyg sätts. Se den tillsammans med dina föräldrar.

2. KUNSKAPSKRAV

När  lärare sätter betyg utvärderar han eller hon allsidigt varje elevs kunskaper i förhållande till kunskapskraven. I grundskolan sätts betyg i slutet av varje termin från och med årskurs 6 i de ämnen eleven har fått undervisning i under den aktuella terminen. I slutet av vårterminen i årskurs 9 sätts slutbetyg.

 

För att få betyget E i spanska ska du…

…kunna förstå det huvudsakliga innehållet i tydligt talat språk i lugnt tempo och i enkla och lättlästa texter som handlar om för dig välbekanta områden.

…kunna använda och återberätta grundläggande delar av innehållet och kommentera enstaka detaljer.

…kunna formulera dig och kommunicera i tal och skrift med ord, fraser och meningar på ett begripligt, enkelt och tydligt sätt.

…kunna välja olika strategier för att föra samtalet vidare när det uppstår språkliga problem.

…kunna göra enkla bearbetningar och förbättringar av egna och andras framställningar.

…kunna föra ett enkelt resonemang om någon företeelse inom vardagsliv och levnadssätt från olika sammanhang och områden där språket används, och göra några enkla kopplingar till egna erfarenheter.

 

För att få betyget C ska du…

…kunna förstå det huvudsakliga innehållet i tydligt talat språk i lugnt tempo och i relativt enkla och lättlästa texter som handlar om för dig välbekanta områden.

…kunna använda och återberätta väsentliga delar av innehållet och kommentera detaljer.

…kunna formulera dig och kommunicera i tal och skrift med ord, fraser och meningar på ett enkelt, till viss del sammanhängande och tydligt sätt samt med viss anpassning efter mottagare och sammanhang.

…kunna välja olika strategier för att föra samtalet vidare när det uppstår språkliga problem.

…kunna göra enkla bearbetningar och förbättringar av egna och andras framställningar.

…kunna föra ett utvecklat resonemang om några företeelser inom vardagsliv och levnadssätt från olika sammanhang och områden där språket används, och göra några enkla kopplingar till egna erfarenheter.

 

För att få betyget A ska du…

 …kunna förstå det huvudsakliga innehållet i tydligt talat språk i lugnt tempo och i relativt enkla och lättlästa texter som handlar om för dig välbekanta områden.

…kunna använda och återberätta omfattande och centrala delar av innehållet och kommentera flera detaljer.

…kunna formulera dig och kommunicera i tal och skrift med ord, fraser och meningar på ett enkelt, sammanhängande och tydligt sätt samt med viss anpassning efter mottagare och sammanhang.

…kunna välja olika effektiva strategier för att föra samtalet vidare när det uppstår språkliga problem.

…kunna göra bearbetningar och förbättringar av egna och andras framställningar.

…kunna föra ett välutvecklat resonemang om några företeelser inom vardagsliv och levnadssätt från olika sammanhang och områden där språket används, och göra några enkla kopplingar till egna erfarenheter.

3. Tips för att höja dina betyg

Även om det inte finns några direkta genvägar till att höja sina betyg, så finns det några saker du kan tänka på.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. TIPS om vad du kan göra själv FÖR ATT BLI EFFEKTIV I DIN SPRÅKINLÄRNING

Förförståelse

Genom att på egen hand läsa igenom kommande texter och gloslistor före genomgång i klassen får du en förförståelse som gör att genomgången på lektionstid kommer att bli roligare och mer effektiv. Du kommer att känna att du hänger med bättre än om du inte har läst text och glosor före lektionen. Denna strategi kan hjälpa i synnerhet dig som inte har alldeles lätt för språk men du kan få en positiv kick av att känna att du faktiskt hänger med om du förbereder sig.

 

Lyssna och läsa

Lyssna på texterna i boken så mycket som möjligt. Att bara lyssna och försöka förstå är god träning att uppfatta ”ny” spanska. Under avlyssningen kan du t.ex. försöka skriva ner ord som du inte kan, bra övning både på att uppfatta och stava nya ord. Sedan kan du kolla i ordlistan för att se hur du lyckats.

Att läsa texten högt hemma ett par gånger leder till bättre uttal och bättre flyt i talad spanska. Du kan också lyssna och stoppa och säga efter ljudfilen för att få rätt uttal.

 

Utvidgat ordförråd

Ett stort ordförråd gör det lättare att göra sig förstådd i olika situationer. Att gnugga och repetera glosor en kvart om dagen kan göra underverk. Att tänka på synonymer och motsatsord till de ord man för tillfället har i läxa gör att man lär sig nyanser i språket.

 

Skriva

Du kan skriva av en del av texten och på det sättet träna både stavning, meningsbyggnad och innehåll. Du kan också skriva frågor på texten som du själv kan besvara eller testa på en kompis. Det kan möjligen kännas gammaldags men använder man en dator så behöver det inte vara så betungande.

bottom of page