top of page

7th Grade / Åk 7

BETYG OCH KUNSKAPSKRAV

1. BETYG

I den här filmen får du veta hur betyg sätts. Se den tillsammans med dina föräldrar.

2. KUNSKAPSKRAVET

http://sodervikskolan.se/site/wp-content/themes/sodervikskolan/images/matriser/Engelska_Matris_k_9.pdf

3.  TIPS om vad du kan göra själv för att bli effektiv i din språkinlärning

 

Förförståelse

Genom att på egen hand läsa igenom kommande texter och gloslistor före genomgång i klassen får du en förförståelse som gör att genomgången på lektionstid kommer att bli roligare och mer effektiv. Du kommer att känna att du hänger med bättre än om du inte har läst text och glosor före lektionen. Denna strategi kan hjälpa i synnerhet dig som inte har alldeles lätt för språk men du kan få en positiv kick av att känna att du faktiskt hänger med om du förbereder sig.

 

Lyssna och läsa

Lyssna på texterna i boken så mycket som möjligt. Att bara lyssna och försöka förstå är god träning att uppfatta ”ny” engelska. Under avlyssningen kan du t.ex. försöka skriva ner ord som du inte kan, bra övning både på att uppfatta och stava nya ord. Sedan kan du kolla i ordlistan för att se hur du lyckats.

Att läsa texten högt hemma ett par gånger leder till bättre uttal och bättre flyt i talad engelska. Du kan också lyssna och stoppa och säga efter ljudfilen för att få rätt uttal.

 

Utvidgat ordförråd

Ett stort ordförråd gör det lättare att göra sig förstådd i olika situationer. Att gnugga och repetera glosor en kvart om dagen kan göra underverk. Att tänka på synonymer och motsatsord till de ord man för tillfället har i läxa gör att man lär sig nyanser i språket.

 

Skriva

Du kan skriva av en del av texten och på det sättet träna både stavning, meningsbyggnad och innehåll. Du kan också skriva frågor på texten som du själv kan besvara eller testa på en kompis. Det kan möjligen kännas gammaldags men använder man en dator så behöver det inte vara så betungande.

bottom of page