top of page

9 grado / Åk 9

AVENTURAS VASCAS (TV-serie i fem delar)

Vi följer med två brittiska studenter på språkresa till Spanien.

 

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där språket används.

 

Centralt innehåll

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

 

 

Arbetssätt

Undervisningen genomförs med hjälp av programserien Aventuras vascas och tillhörande arbetsuppgifter med förförståelse och efterarbete av programmen. Serien består av 5 teveprogram som vi ser på lektionstid. Eleverna kan även se programmen hemifrån via min hemsida. Undervisningen innefattar också glosträning samt repetionsuppgifter från föregående läsår som även kan förekomma som läxa.

 

 

Bedömning

Bedömningen sker löpande under lektionstid.

Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för innehållet i programmen, samt genom att visa hur ord och fraser från programmen kan användas i nya situationer. Eleven kan välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning, samt för att underlätta kommunikationen, som att ställa frågor eller omformulera sig. Eleven kommenterar några företeelser i olika sammanhang och områden där spanska används, och kan då också göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

bottom of page