top of page

APPAR OCH WEBBSIDOR

Anna och Philips lärarpodcast

lärarpodcast

Skolstil 2 - med Acapela talsyntes

ordbehandlare

Skolstil 2 är en enkel ordbehandlare med en talsyntes som läser upp det som skrivs.

AlfaVux

pedagogisk app för ordinlärning

Alfavux är en app för lite äldre elever med annat modersmål, som inte kan, eller har svårt att läsa och skriva.

Please reload

bottom of page