top of page

8º grado / Åk 8

KAPITEL 4 - UN TRABAJO PERFECTO

Kapitlets mål:

  • kunna väderuttryck

  • använda ir i presens

  • berätta vad du ska göra (ir a + infinitiv)

  • berätta vad du måste göra (tener que + infinitiv)

 

1. GLOSOR

https://quizlet.com/_8walk5?x=1qqt&i=13en5y

Voy a hablar - Jag ska prata

Vas a comer - Du ska äta

Va a vivir - Han/Hon ska bo

Vamos a estudiar - Vi ska plugga

Vais a aprender - Ni ska lära er

Van a escribir - De ska skriva

2. LYSSNA

Lyssna på texten Un trabajo perfecto sid.14 i Gracias 8

https://www.gracias.nu/book/80000?chapter=80007

3. INTERAKTIVA ÖVNINGAR

Gracias.nu https://www.gracias.nu/book/80000?chapter=80007

Elevspel https://www.elevspel.se/amnen/spanska/10265-verbet-ir.html

 

 

4. TRÄNA MER MED QUIZLET

Futurum på spanska (Hela meningar) https://quizlet.com/103597924/futurum-pa-spanska-hela-meningar-flash-cards/

Tener (Att ha) https://quizlet.com/196880523/spanska-tener-flash-cards/

Tener que (Måste) https://quizlet.com/331324308/maste-tener-que-flash-cards/

Ir (Gå, åka) https://quizlet.com/228227351/spanska-ir-flash-cards/

Ir a (Ska) https://quizlet.com/198413411/jag-ska-ir-a-flash-cards/

 

5. FUTURUM (Video)

6. ESCUCHA

7. TENER QUE /MÅSTE/

8. ¿QUÉ VAN A HACER ESTE FIN DE SEMANA?

¡Qué padre! = Vad häftit!

bottom of page