top of page

7º grado / Åk 7

KAPITEL 8 - LAS PERSONAS EN LA CLASE

Kapitlets mål:

- beskriva personers utseende och kläder

- använda los och las

- böja adjektiv i plural: gröna, snygga, osv.

1. LYSSNA

Lyssna på texten Las personas en la clase på sid.30 i Gracias 7

https://www.gracias.nu/book/70000?chapter=70046

2. GLOSOR

Plugga ord inför glosförhöret

Personalitet https://quizlet.com/_4s0j1i

3. INTERAKTIVA ÖVNINGAR

I rätt ordning https://gracias.nu/book/70000?chapter=70046&exercise=71393

Översätt: Adjektiv https://gracias.nu/book/70000?chapter=70046&exercise=93064

Lucktext https://gracias.nu/book/70000?chapter=70046&exercise=93620

Minitest https://gracias.nu/book/70000?chapter=70046&exercise=73046

Minitest Adjektiv och Artiklar https://gracias.nu/book/70000?chapter=70046&exercise=93205

Blandade övningar kap.5-8 https://gracias.nu/iframe?iframeuri=/qw/ovn/7kap5-8ovn

bottom of page