7º grado / Åk 7

KAPITEL 4 - Más despacio, por favor

Kapitlets mål:

  • namn på vanliga husdjur

  • använda formerna tengo, tienes, tiene

  • använda vanliga turistfraser

 

 

1. LYSSNA PÅ TEXTEN sid. 18-19 i Gracias 7

https://www.gracias.nu/book/70000?chapter=70035

 

2. TEXTEN UPPLÄST

Använd avancerad läsare genom att trycka här

 

3. INTERAKTIVA ÖVNINGAR

Översätt https://www.gracias.nu/book/60000?chapter=60041&exercise=61081

I rätt ordning https://www.gracias.nu/book/60000?chapter=60041&exercise=61093

Lyssna på färgerna https://www.gracias.nu/book/60000?chapter=60041&exercise=61018

Para ihop färgerna https://www.gracias.nu/book/60000?chapter=60041&exercise=93709

Skriv färgerna https://www.gracias.nu/book/60000?chapter=60041&exercise=61082

Minitest https://www.gracias.nu/book/60000?chapter=60041&exercise=63041

Hörövning https://www.gracias.nu/book/60000?chapter=60041&exercise=93713

3. LYSSNA PÅ LÅTEN LOS COLORES sid.21 i Gracias 6

 

 

 

4. LYSSNA PÅ LÅTEN MED VERBBÖJNINGAR I NUTID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. VARIFRÅN KOMMER DE?