top of page

7 grado / Åk 7

KAPITEL 2 - Quiero un helado

 

Kapitlets mål:

  • att kunna köpa glass och läsk

  • räkna till 15

 

1. LYSSNA PÅ TEXTEN Gracias sid.12-13

https://www.gracias.nu/book/70000?chapter=70033

2. GLOSOR

Quizlet https://quizlet.com/_54l4e5

Quiero Jag vill ha

Quieres Du vill ha

Quiere Han/hon vill ha

Un refresco En läsk

Un café En kaffe

Un té Ett te

Grande Stor

Pequeño Liten

¿Cuánto cuesta? Hur mycket kostar det?

O Eller

También Också

¿Algo más? Något mer?

No, gracias Nej tack

3. LYSSNA OCH SJUNG MED

🎧 ¿Cuánto cuesta? 

🎧 ¿Quieres algo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. INTERAKTIVA ÖVNINGAR

I rätt ordning https://gracias.nu/book/70000?chapter=70033&exercise=71395

Lyssna siffror https://gracias.nu/book/70000?chapter=70033&exercise=71013

Minitest https://gracias.nu/book/70000?chapter=70033&exercise=73033

bottom of page