top of page

7º grado / Åk 7

KAPITEL 10 - EL ABUELO ESTÁ DE VISITA

Kapitlets mål:

- att kunna tala om din fritid

- att kunna använda singular av ER-verb: como, comes, come

- att kunna använda singular av verbet ir: voy, vas, va

1. GLOSOR

Quizlet https://quizlet.com/_4xogdg

Yo tomo zumo de naranja - Jag dricker apelsinjuice

Yo hago los deberes - Jag gör läxorna

Yo juego al ordenador - Jag spelar på dator

Yo veo la tele - Jag tittar på tv

Yo corro - Jag springer

Yo comprendo - Jag förstår

Me levanto - Jag stiger upp

Yo escucho música - Jag lyssnar på musik

Yo toco la guitarra - Jag spelar gitarr

¿A qué hora empiezas? - Vilken tid börjar du?

¿Y cuándo terminas? - Och när slutar du?

¿Qué haces por la tarde? - Vad gör du på eftermiddagen?

2. LYSSNA

Lyssna på texten El abuelo está de visita på sid.38-39 i Gracias 7

https://www.gracias.nu/book/70000?chapter=70048

3. INTERAKTIVA ÖVNINGAR

I rätt ordning https://gracias.nu/book/70000?chapter=70048&exercise=71401

Översätt https://gracias.nu/book/70000?chapter=70048&exercise=71400

Lyssna verb i singular https://gracias.nu/book/70000?chapter=70048&exercise=71021

Skriv verb i singular https://gracias.nu/book/70000?chapter=70048&exercise=71383

Lucktext https://gracias.nu/book/70000?chapter=70048&exercise=93625

Minitest https://gracias.nu/book/70000?chapter=70048&exercise=73048

Översätt uttrycken https://gracias.nu/book/70000?chapter=70048&exercise=71151

4. EXTRA ÖVNINGAR

Fritidsaktiviteter 1. Översätt till svenska https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/exercise/skrivmening/8002

Fritidsaktiviteter 2. https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/exercise/alternativ/8004

Verbet Jugar i presens https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/exercise/alternativ/8006

Verbet Jugar. Fyll i luckorna https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/exercise/luckmening/8007

Verbet IR i presens https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/exercise/alternativ/8010

Verbet IR. Fyll i luckorna https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/exercise/alternativ/8010

A, al, a la https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/exercise/alternativ/8016

Fler verb på spanska 1 https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/exercise/paraihop/8029

Fler verb. Para ihop https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/exercise/lucktext/8030

5. MATCHA ORDEN

Tryck på bilden för att gå till övningen. Dra och släpp varje sökord bredvid dess beskrivning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. TALA

Arbeta i par. Snurra hjulet och besvara frågorna på spanska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. BÖJ VERBEN

Arbeta i par. Snurra hjulet och böj verben muntligt i formerna jag, du, han/hon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. SJUNG MED!

 

 

 

 

 

9. RÖR PÅ DIG OCH LÄR DIG SNABBARE!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. LYSSNA PÅ LÅTEN OCH SJUNG MED

2021-05-09 17_52_56-Åk 7 Kap 10 Un día n
2022-02-24 22_38_23-Preguntas en español - Slumpmässigt hjul.png
2022-02-24 22_51_47-VERBOS EN ESPAÑOL - Slumpmässigt hjul.png
bottom of page