top of page

7º grado / Åk 7

ATT PLUGGA INFÖR PROVET

PROV kapitel 6-9, v.21

 

Ni kommer att göra ett läsförståelseprov och skriva en text under samma lektion, onsdag den 23 maj.

Ni kommer också att göra en muntlig inlämningsuppgift (med vocaroo) som vi gjorde under höstterminen.

 

Kapitel 6 (sid.26 -27)

 • Kunna använda uttryck som till vänster om, till höger om, i mitten.

 • Kunna använda un, una, el, la.

 • Kunna säga olika färger.

 • Glosor

 

Kapitel 7 (sid.28 - 29)

 • Kunna säga namn på olika kläder.

 • Kunna böja adjektiv i singular. (t.ex. divertido, divertida)

 • Glosor

 

Kapitel 8 (sid.30 - 31)

 • Kunna beskriva personer utseende och kläder.

 • Kunna använda los och las.

 • Kunna böja adjektiv i plural. (t..ex. divertido, divertidos)

 • Glosor

 

Kapitel 9 (sid.36 - 37)

 • Kunna klockan. (kolla även sid. 101 i Gracias 7)

 • Kunna räkna till 60 (kolla sid.100 i Gracias 7)

 • Kunna veckodagarna.

 • Kunna berätta om en dag.

 • Glosor

 

 

Ni behöver plugga det jag nämnt ovan, vilket är målen med de fyra kapitlen. Ni behöver även plugga glosor som vi haft i läxa under veckorna, eftersom ni kommer att behöva skriva och översätta meningar. Ni kan gå in på www.peterpanescu.se => åk7 och repetera kapitel 6-9 på ett roligt sätt med interaktiva övningar och quizlet. Information om det muntliga testet kommer senare.  

bottom of page