top of page

9 grado / Åk 9

CAPÍTULO 4 - ¿QUÉ ESTAN HACIENDO?

OBJETIVO:

  • berätta vad man gör precis nu (gerundium)

  • använda ordningstal (första, andra, osv.)

1. ESCUCHA EL TEXTO "¿Qué están haciendo?"

https://gracias.nu/book/90000?chapter=90025

2. EJERCICIOS INTERACTIVOS EN GRACIAS.NU

Arbeta med alla övningarna på gracias.nu

https://gracias.nu/book/90000?chapter=90025&exercise=91228

3. VIDEO CON VERBOS EN GERUNDIO

4. OTROS EJERCICIOS INTERACTIVOS

a) Tryck på frågetecken för att få upp övningarna som du ska översätta till spanska  https://www.elevspel.se/amnen/spanska/9910-gerundium-och-perfekt-spanska.html

bottom of page