top of page

9 grado / Åk 9

CAPÍTULO 2 - El pescador y el turista

 

Objetivos en sueco:

  • berätta lite om vad en historia handlar om (Trata de…)

  • använda verb med diftong i presens (empiezo, sueles, osv.)

 

1. ESCUCHA EL TEXTO "El pescador y el turista" en Gracias 9 página 10

https://www.gracias.nu/book/90000?chapter=90022

2. VOCABULARIO

¿Qué piensas? - Vad tycker du?

Pienso que - Jag tycker att

Es mejor - Det är bättre

Es peor - Det är sämre

Es muy malo - Det är jättedåligt

Es bastante bien - Det är ganska bra

Prefiero - Jag föredrar

Estoy de acuerdo - Jag håller med

No estoy de acuerdo - Jag håller inte med

Creo que - Jag tror att

Me gustaría - Jag skulle tycka om

Suelo - Jag brukar

Quedar - Stämma träff

Si - Om, ifall

Más - Mer

Quizlet https://quizlet.com/_5dafeg?x=1jqt&i=13en5y

Stavning https://quizlet.com/324652408/write

Gravity (spel) https://quizlet.com/324652408/gravity

3. EJERCICIOS INTERACTIVOS

https://www.gracias.nu/book/90000?chapter=90022&exercise=91230

4. EJERCICIOS EXTRA

a) Arbeta med följande korsord. Tryck Enter efter varje ord för att se om det är rätt eller fel. Ett korrekt svar blir grönt, ett felaktigt svar blir rött.

Korsord 1 https://crosswordlabs.com/view/vale-9-kap-4-opiniones-s-14-15 

Korsord 2 https://crosswordlabs.com/view/vale-9-ovningsboken-s-42-kap-4

b) Fyll i luckorna. Dra och släpp orden i rätt position i meningen. https://wordwall.net/sv/resource/23629558/spanska/el-pescador-y-el-turista

 

 

5. PRONUNCIACIÓN

Lyssna och säg efter!

bottom of page