top of page

8º grado / Åk 8

KAPITEL 12 - ¿Dónde está la estación?

Kapitlets mål:

  • att kunna handla mat, dryck, m.m.

  • att kunna ord för sådant som man äter, dricker eller läser

  • att kunna räkneord 1–10 000

 

 

1. LYSSNA PÅ TEXTEN sid. 42-43 i Gracias 8

https://www.gracias.nu/book/80000?chapter=80017

2. GLOSOR

https://quizlet.com/_9qx74j?x=1qqt&i=13en5y

quedar - träffas

qué te parece - vad tycker du?

me parece bien - det låter bra

entonces - då

girar - svänga

cruzar la calle - gå över gatan

todo recto - rakt fram

al final de la calle - i slutet av gatan

tienes que - du måste

parar - stanna

primero - först

luego - sedan

de nada - ingen orsak

allí está - där ligger det

3. INTERAKTIVA ÖVNINGAR

Gracias.nu https://www.gracias.nu/book/80000?chapter=80017

Elevspel (meningar i perfekt) https://www.elevspel.se/amnen/spanska/3539-meningar-i-perfekt.html

4. VÄGBESKRIVNINGAR

 

5. AKTIVITET

Tänk på en plats i skolan och skriv ned en kort vägbeskrivning på spanska (från klassrummet till platsen du tänker på). Obs! Gör bara en vägbeskrivning, skriv inte vilken plats det är! Ge sedan vägbeskrivningen till den som sitter bredvid dig, som beger sig ut i skolan för att hitta platsen. När personen kommer tillbaka meddelar han/hon dig vilken plats det var. Blev det rätt? Sedan byter ni, nu är det din tur att ge dig ut i skolan med din kamrats vägbeskrivning!

bottom of page