top of page

 初級日本語 1

Japanska för nybörjare 1

I kursen Japanska Steg 1 (100p) kommer du att lära dig olika grader av formalitet på japanska, uttrycka dina åsikter, jämförelser, avsikter, önskningar, etc. Du kommer att läsa och skriva alla typer av japanska skrivsystem med omfattande användning av Kanji förutom Hiragana och Katakana. Du kommer också att jämföra och kontrastera japansk kultur med din egen.
bottom of page