top of page

Русский язык для начинающих

Ryska för nybörjare

Ryska Steg 2 (100p) ger eleven möjlighet att utveckla sina kunskaper, sin kommunikationsförmåga och sin kännedom om kulturer i länder där språket talas. Elevens medvetenhet om sin egen inlärning ökar liksom förmågan att använda hjälpmedel som t.ex. lexikon.
bottom of page