top of page

Lezione 2 Come va?  Lektion 2 Hur är läget?

Lektionens mål

Eleven ska kunna:

  • hälsningsfraser

  • lära känna någon

  • räkneorden 11-20

  • verbböjningar stare (att må, att vara, att befinna sig)

1. GLOSOR

Del 1 https://quizlet.com/_8jp3u5?x=1jqt&i=13en5y

come va? - hur är läget?

come stai? - hur mår du?

sto bene - jag mår bra

benissimo - jättebra

molto bene - mycket bra

abbastanza bene - ganska bra

non c'è male - inte illa

così così - så där

a domani! - vi ses imorgon

a presto! - vi ses snart

e tu? - och du?

arrivederla - på återseende (formellt)

Del 2 Räkneorden 11-20 https://quizlet.com/_8jp4ke?x=1jqt&i=13en5y

undici - elva

dodici - tolv

tredici - tretton

quattordici - fjorton

quindici - femton

sedici - sexton

diciassette - sjutton

diciotto - arton

deciannove - nitton

venti - tjugo

Del 3 Verbet stare https://quizlet.com/_8jp66s?x=1qqt&i=13en5y

stare - att må, att vara, att befinna sig

io sto - jag mår

tu stai - du mår

lui/lei/Lei - han/hon/Ni mår

noi stiamo - vi mår

voi state - ni mår

loro stanno - de mår

2. KOLLA PÅ FÖLJANDE VIDEOR och säg efter

bottom of page