top of page

Lezione 1 Piacere!  Lektion 1 Trevligt att träffas!

Lektionens mål

Eleven ska kunna:

  • hälsningsfraser

  • lära känna någon

  • verbböjningar essere (att vara) och chiamarsi (att kalla sig)

1. GLOSOR

Del 1 https://quizlet.com/_8jlhb3?x=1jqt&i=13en5y

mi chiamo - jag heter

sono - jag är

studentessa/studente - studentska/student

abito a - jag bor i

salve! -  !

come ti chiami? -  heter du?

sono - jag är

di dove sei? - varifrån är du?

sono di - jag är från

e tu? - och du?

anch'io - jag också

questa è la mia ragazza - det är min flickvän

si chiama - hon heter

buonasera - godkväll

buongiorno - goddag, godmorgon

Lei - Ni (artigt)

lei - hon

insegnante - lärare

piacere - trevligt att träffas

scusi - ursäkta, förlåt

il suo nome per favore - ert namn, tack

mio figlio - min son

arrivederci - på återseende

Del 2 Verbet essere https://quizlet.com/_8jli53?x=1jqt&i=13en5y

essere - att vara

io sono - är

tu sei - du är

lui/lei è - han/hon är

noi siamo - vi är

voi siete - ni är

loro sono - de är

Del 3 Verbet chiamarsi https://quizlet.com/_8jlia8?x=1jqt&i=13en5y

chiamarsi - att kalla sig

io mi chiamo - jag heter

tu ti chiami - du heter

lui/lei si chiama - han/hon heter

Lei si chiama - Ni heter

2. KOLLA PÅ FÖLJANDE VIDEOR och säg efter

bottom of page