top of page

7 grado / Åk 7

KAPITEL 2 - Quiero un helado

 

Kapitlets mål:

  • att kunna köpa glass och läsk

  • räkna till 15

 

1. LYSSNA PÅ TEXTEN Gracias sid.12-13

https://www.gracias.nu/book/70000?chapter=70033

2. REPETERA GLOSOR

QUIZLET.COM

Kap1 - Hola, ¿cómo te llamas? https://quizlet.com/_3otp8v

Kap 2 - Quiero un helado https://quizlet.com/_54l4e5

GLOSOR.EU

Kap 2 - Quiero un helado https://glosor.eu/ovning/ak-7-kap-2-quiero-un-helado.7632160.html

 

3. LYSSNA OCH SJUNG

🎧 ¿Cuánto cuesta? 

 

4. INTERAKTIVA ÖVNINGAR

I rätt ordning https://gracias.nu/book/70000?chapter=70033&exercise=71395

Lyssna siffror https://gracias.nu/book/70000?chapter=70033&exercise=71013

Minitest https://gracias.nu/book/70000?chapter=70033&exercise=73033

bottom of page