7ème année/Åk 7

Unité 1 Leçon 1: Salut! Ça va?

Kapitlets mål:

  • att kunna berätta om sig själv och andra,

  • att använda turistfraser,

  • att använda AR-verb i presens (hablo, como osv)

  • att räkna till 100

 

 

1. GLOSOR Vocabulaire

QUIZLET Kap 1

 

2. INTERAKTIVA ÖVNINGAR Exercices interactifs

Lyssna på texten här

Ordövning 1A Salut, ça va? här

Ordövning 1A Regardez här

Lucktext I här

Översättning här

Siffror här

Ordövning här

Hörövning I här

Lucktext II här

Ordföljd här

Hörövning II här

3. FRANSKA HÄLSNINGSFRASER Les salutations en français

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DIALOGER PÅ FRANSKA Dialogues en français

5. LÅT OSS LÄRA KÄNNA VARANDRA! Faisons Connaissance

6. UNGDOMARNAS FRITID Loisirs jeunes