top of page

7ème année/Åk 7

Chapitre 2 Toujours en retard

Kapitlets mål:

  • klockan, alla klockslag

  • skolämnen

  • veckodagar

  • klassrumsfraser

  • verben être och avoir

  • bestämd artikel (le, la och l')

 

 

1. GLOSOR Vocabulaire

QUIZLET Kap 1

 

2. INTERAKTIVA ÖVNINGAR Exercices interactifs

Lyssna på texten här

Ordövning 1A Salut, ça va? här

Ordövning 1A Regardez här

Lucktext I här

Översättning här

Siffror här

Ordövning här

Hörövning I här

Lucktext II här

Ordföljd här

Hörövning II här

Extra övning klockan 1 här

Extra övning klockan 2 här

Extra övning klockan 3 här

Extra övning klockan 4 här

Klockan (övningar på franska) här

Kahoot Klockan här

3. FRANSKA HÄLSNINGSFRASER Les salutations en français

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DIALOGER PÅ FRANSKA Dialogues en français

5. LÅT OSS LÄRA KÄNNA VARANDRA! Faisons Connaissance

6. UNGDOMARNAS FRITID Loisirs jeunes

bottom of page