top of page

Урок 3 - Наша квартира Lektion 3 - Vår lägenhet

Lektionens mål

Eleven ska kunna:

  • prata om hemmet uttrycka sig positivt

  • possesiva pronomen; lokativ

  • prepositionerna в, на

1. GLOSOR

Del 1 https://quizlet.com/_7zr4v7?x=1jqt&i=13en5y

Вы Нина?- Är det ni som är Nina?

Да, это мой чемодан. - Ja, den är min resväska.

Да, это я - Ja, det är jag.

Здравствуйте. - God dag.

Как вас зовут? - Vad heter ni?

Меня зовут ... - Jag heter...

Можно. - Ja, självklart.

Можно на ты? - Ska vi säga "du"?

Она тоже моя. - Den är också min.

Пайдём! - Kom så går vi!

С приездом! - Välkommen!

Это ваш чемодан? - Är det här din resväska?

Это моя кошка. - Den här är min katt.

Del 2 https://quizlet.com/_7zr8j4?x=1jqt&i=13en5y

Доброе утро! - God morgon!

Добрый вечер! - God kväll!

Добрый день! - God dag!

До свидания! - På återseende!

Как дела? - Hur är läget?

Пока! - Hej då!

Привет! - Hej!

Спасибо - Tack

Спокойной ночи! - Sov gott!

Тоже хорошо. - Också bra

Увидимся - Vi ses!

У тебя? - Själv?

Хорошо - Bra

Del 3 https://quizlet.com/_7zrco1?x=1jqt&i=13en5y

Грамматика - Grammatik

Можно и так - Så kan man också säga

Отдыхаем - Vi vilar oss lite

Песня - Sång

По-русски, пожалуйста! - På ryska, tack!

Прыжок в культуру - Ett språng rakt in i kulturen

Российская Федерация - Ryska federationen

Россия - Ryssland

Русский язык - Ryska språket

Словарь - Ordbok

Тетрадь – Övningsbok, skrivbok

Урок - Lektion, läxa

Учебник - Lärobok

2. KOLLA PÅ FÖLJANDE VIDEOR och säg efter

bottom of page