top of page

Español paso 4 / Spanska steg 4

REPASO - El pretérito perfecto

Mål:

  • att repetera perfekt-tempus

  • att kunna berätta om saker som man har gjort

 

1. VIDEO

Kolla på videon för att lära dig om hur man bildar perfekt-tempus på spanska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. EJERCICIO DE COMPRENSIÓN AUDITIVA

Lyssna och svara på frågorna på spanska.

 

 

 

 

 

 

3. ORDENA LAS PALABRAS

Klicka på varje ord för att rekonstruera meningen. Klicka på rutorna för att starta om.

https://www.espagnolfacile.com/exercices/exercice-espagnol-2/exercice-espagnol-21545.php

4. EL VERBO "HABER"

Böj hjälpverbet Haber

https://aprenderespanol.org/ejercicios/verbos/perfecto-compuesto/auxiliar-haber-formas

 

5. COMPLETA LAS FRASES CON EL VERBO "HABER"

Fyll i luckorna med rätt verbform av HABER. Meningarna tar några sekunder att laddas upp.

https://aprenderespanol.org/ejercicios/verbos/perfecto-compuesto/auxiliar-haber-formas-2

 

6. DEL PRESENTE AL PRETÉRITO PERFECTO

Instruktioner: konvertera verben i presens till dåtid (perfekt-tempus). Till exempel: Yo voy a casa. - He ido.

https://www.espagnolfacile.com/exercices/exercice-espagnol-2/exercice-espagnol-14879.php

7. COMPLETA EL TEXTO

Fyll i de verbformer i perfekt-tempus som saknas i texten.

https://www.espagnolfacile.com/exercices/exercice-espagnol-2/exercice-espagnol-21338.php

8. COMPLETA LAS RESPUESTAS

Fyll i svaren med verben i perfekt-tempus.

https://www.esl-lounge.com/student/espanol/gramatica/3g6-intermedio-preterito-perfecto-compuesto.php

9. ELEVSPEL

Fyll i luckorna

https://www.elevspel.se/amnen/spanska/6323-datid-pa-spanska-preterito-perfecto.html

10. ESCRIBE UN TEXTO

Skriv en text i din skrivbok där du berättar om vad du har gjort under helgen.

Las_vacaciones_de_Diego_HörförståelseArtist Name
00:00 / 02:22
bottom of page