top of page

7th Grade / Åk 7

BETYG OCH KUNSKAPSKRAV

1. BETYG

I den här filmen får du veta hur betyg sätts. Se den tillsammans med dina föräldrar.

2. Tips för att höja dina betyg

Även om det inte finns några direkta genvägar till att höja sina betyg, så finns det några saker du kan tänka på.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. KUNSKAPSKRAVET

För att få betyget E i engelska ska du…

- förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska

- översiktligt kunna redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer

- med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet

- välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning

- formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i muntliga och skriftliga framställningar

- i någon mån anpassa till syfte, mottagare och situation

- välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen

- diskutera översiktligt och göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper

 

Betyget D:

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda

 

För att få betyget C i engelska ska du…

- förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska

- välgrundat kunna redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer

- med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet

- i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning

- formulera sig relativt varierat, relativt begripligt och relativt sammanhängande i muntliga och skriftliga framställningar

- med visst flyt och i någon mån anpassa till syfte, mottagare och situation

- välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen

- diskutera utförligt och göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper

 

Betyget B:

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda

 

För att få betyget A i engelska ska du…

- förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska

- välgrundat och nyanserat kunna redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer

- med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet

- i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning

- formulera sig med flyt, relativt varierat, tydligt och sammanhängande i muntliga och skriftliga framställningar

- anpassa till syfte, mottagare och situation

- välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen

- diskutera utförligt och nyanserat och gör välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

bottom of page