top of page

8º grado / Åk 8

KAPITEL 11 - EN LA CIUDAD

Kapitlets mål:

  • berätta var saker finns (bakom, bredvid, osv.)

  • samtala om vad som finns där du bor

 

1. LYSSNA PÅ TEXTEN En la ciudad sid. 40

https://www.gracias.nu/book/80000?chapter=80016

2. GLOSOR

Del 1

https://quizlet.com/_6itsdb?x=1jqt&i=13en5y

A la derecha - Till höger om

A la izquierda - Till vänster om

Debajo de - Under

Encima de - Ovanpå

Delante de - Framför

Enfrente de - Framför/mittemot

Detrás de - Bakom

Entre - Mellan

Cerca de - Nära

Lejos de - Långt ifrån

Al lado de - Bredvid, vid sidan om

Del 2

https://quizlet.com/_6cvcc5?x=1jqt&i=13en5y

un barrio - en stadsdel

un pueblo - en by, ett samhälle

Hay mucho que hacer para los jóvenes - Det är mycket att göra för ungdomar

una plaza - ett torg

un polideportivo - en idrottshall

un parque de atracciones - en nöjespark

una farmacía - ett apotek

una tienda - en affär

una parada de autobús - en busshållplats

cerca de - nära, i närheten av

lejos de - långt ifrån

una estación de trenes - en tågstation

3. INTERAKTIVA ÖVNINGAR

Interaktiva övningar på gracias.nu https://www.gracias.nu/book/80000?chapter=80016

Lyssna på texten och arbeta sedan med övningarna.

 

4. MIGUEL Y ANDRES QUEDAN

Titta på följande video och besvara frågorna i din skrivbok:

  • Vad föreslår Andres?

  • Vilken tid träffas dem?

  • Var ligger platsen där de ska gå till?

  • Vad är det för dag enligt videon?

  • Vad serveras för mat på platsen där Andres och Miguel ska träffas?

 

5. EN LA CIUDAD

 

 

 

 

 

 

 

 

6. FÖLJ INSTRUKTIONERNA PÅ SPANSKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. MINI PROJEKT

 

Vad?

Skapa en turistbroschyr som belyser de attraktiva platserna i din region för att uppmuntra människor att besöka dem.

 

Hur?

Broschyren gör du i ett Word dokument, orientering: liggande med tre spalter så att dokumentet kan vikas till en folder, infoga bilder, gör rubriker, skriv texter med olika typsnitt

 

Vad?

Berätta på ett enkelt sätt vad som finns för saker på platsen som du beskriver. Beskriv vad som finns för saker i staden/regionen och beskriv var de ligger (använd lägesord).

Skriv om det är lite eller mycket för ungdomar att göra där. Skriv hur vädret är där.

bottom of page