top of page

8 grado / Åk 8

ATT PLUGGA INFÖR PROVET

PROV kapitel 5 och 6, v.11

Ni kommer att göra ett läsförståelseprov och skriva en text under samma lektion, måndag den 11 mars.

Ett muntligt prov hölls under resten av veckan. Hörförståelsen görs någon gång under v.12.

 

Kapitel 5 (Sid. 22-24)

  • att kunna handla mat, dryck, m.m.

  • att kunna ord för sådant som man äter, dricker eller läser

  • att kunna räkneord 1–10 000

 

Glosor 1(Kapitel 5 Del 1) https://quizlet.com/356184064/kap-5-algo-de-comer-i-beber-del-1-flash-cards/

Glosor 2 (Kapitel 5 Del 2) https://quizlet.com/360140643/kap-5-algo-de-comer-i-beber-del-2-flash-cards/

Glosor 3 (Recept) https://quizlet.com/361594128/comida-8o-grado-espanol-flash-cards/

Glosor 4 (Räkneord) https://quizlet.com/370944395/los-numeros-100-1000-cap-5-gracias-8-flash-cards/

Video La ensalada mixta de Adrián https://www.youtube.com/watch?v=D8sij-2L-Ws

Video Mi receta de gazpacho https://www.youtube.com/watch?v=GyGtLGMee_M

Kapitel 6 (Sid. 40–41)

  • tala om var man har ont

  • några kroppsdelar

  • fylla i personuppgifter på en blankett

  • böja verbet doler (me duele, te duele, le duele)

 

Glosor 1(Kapitel 6) https://quizlet.com/293313118/ak-8-kapitel-6-me-duele-la-rodilla-flash-cards/

Glosor 2 (Kroppsdelar) https://quizlet.com/374051115/ak-8-capitulo-6-kroppsdelar-flash-cards/

Hur ska du förberedda dig?

Träna hörförståelsen genom att lyssna på texterna från boken på gracias.nu. Tänk på att det finns en hel del knep att ta till när man gör en hörförståelse. Du kan inte förstå allt som sägs och ibland förstår du bara väldigt lite. Koncentrera dig på de ord du förstår och dra slutsatser utifrån det i stället för att bli orolig när du inte förstår. Försök också att bara koncentrera dig på vad som efterfrågas i övningen. Läs därför igenom övningen innan du börjar lyssna. Lyssna sedan flera gånger. Oroa dig inte om du missar något för då finns risk att du slutar lyssna och missar saker som du kanske skulle ha klarat.

Läsförståelsen kan du träna genom att läsa texterna till alla kapitel i boken samt extra texterna på sid. 56–71 i Gracias 8.

Skriftliga produktionen kan utvecklas genom att skriva texter liknande de vi skrev i klassrummet och du kan skriva dina egna texter som berör kapitlets ämne. Du kan också lyssna på ljudinspelningar på spanska och transkribera dem på papper (diktamensövningar)

Muntliga produktionen kan utvecklas genom att hålla samtal på spanska om de olika ämnena vi har studerat i klassrummet.

Ni behöver plugga det jag nämnt ovan, vilket är målen med de två kapitlen. Ni behöver även plugga glosor som vi haft i läxa under veckorna, eftersom ni kommer att behöva skriva och översätta meningar. Ni kan gå in på www.peterpanescu.se => åk8 och repetera kapitel 5 och 6 på ett roligt sätt med interaktiva övningar och quizlet.

bottom of page