top of page

7 grado / Åk 7

ATT PLUGGA INFÖR PROVET v.48

PROV kapitel 5,6 & 7

Ni kommer att göra ett läsförståelseprov och skriva en text under samma lektion. Sedan gör ni ett

hörförståelseprov och ett muntligt prov. Detaljer får du i skolan.

 

Inför provet plugga följande kapitel (glosor, läs texten, lyssna på texten och arbeta med häftet och de interaktiva

övningarna på gracias.nu)

 

Kapitel 5 (Sid. 24-25 i Gracias 7)

 

Kapitel 6 (Sid. 27 i Gracias 7)

Kapitel 7 (Sid. 28-29 i Gracias 7)

 

Hur ska du förberedda dig?

Träna hörförståelsen genom att lyssna på texterna från boken på gracias.nu. Tänk på att det finns en hel del knep att ta till när man gör en hörförståelse. Du kan inte förstå allt som sägs och ibland förstår du bara väldigt lite. Koncentrera dig på de ord du förstår och dra slutsatser utifrån det i stället för att bli orolig när du inte förstår. Försök också att bara koncentrera dig på vad som efterfrågas i övningen. Läs därför igenom övningen innan du börjar lyssna. Lyssna sedan flera gånger. Oroa dig inte om du missar något för då finns risk att du slutar lyssna och missar saker som du kanske skulle ha klarat.

Läsförståelsen kan du träna genom att läsa texterna till alla kapitel i boken samt extra texterna på sid. 56–71 i Gracias 7.

Skriftliga produktionen kan utvecklas genom att skriva texter liknande de vi skrev i klassrummet och du kan skriva dina egna texter som berör kapitlets ämne.

Muntliga produktionen kan utvecklas genom att hålla samtal på spanska om de olika ämnena vi har studerat i klassrummet.

bottom of page