6º grado / Åk 6

KAPITEL 1 - Comprendo español (Jag förstår spanska)

Kapitlets mål:

  • lära dig att du redan förstår många spanska ord

  • lära dig att språk kan vara släkt med varandra

 

 

 

 

LÄXA TILL V.34 (torsdag, den 26 augusti)

Träna uttalet på följande ord  https://quizlet.com/_53jd9b?x=1jqt&i=13en5y

elefante - elefant

rata - råtta

león - lejon

cocodrilo - krokodil

gorila - gorilla

historia - historia

geografía - geografi

matemáticas - matematik

religión - religion

inglés - engelska

español - spanska

música - musik

piloto - pilot

médico - läkare

LYSSNA PÅ FÖLJANDE MENINGAR OCH TRÄNA UTTALET