top of page

6º grado / Åk 6

ATT PLUGGA INFÖR PROVET vecka 42

Ni behöver plugga det jag nämnt under, vilket är målen med de tre kapitlen som vi har redan pluggat.

Kapitel 2 (sid.14 -15 i Gracias 6)

 

Kapitel 3 (sid.18 - 19 i Gracias 6)

 

Kapitel 4 (sid.20 - 21 i Gracias 6)

Provet sm du ska göra består av 3 korta delar:

1. Övningar som liknar dem i övningsboken (repetera gärna övningarna i övningsboken från kapitel 2, 3 och 4, övningarna på gracias.nu samt glosorna)

2. Lyssna och besvara frågor (du kommer att lyssna på två korta dialoger och besvara några frågor utifrån dem. Lyssna på texterna till kapitel 2, 3 och 4 i boken för att träna höra inför provet).

3. Tala och samtala (du kommer att berätta om något samt hålla en dialog med någon om det som vi har pluggat under kap 2-4).

bottom of page