6º grado / Åk 6

ATT PLUGGA INFÖR PROVET

PROV V.20

Ni behöver plugga det jag nämnt nedan, vilket är målen med kapitlen 9, 10 och 11 som vi redan har gått igenom.

Att plugga inför provet

Kapitel 9 (sid.36-37 i Gracias 6)

 • att räkna från 1-100

 • att handla frukt, glass osv.

Glosor (Del 1) https://quizlet.com/_6du81o

Glosor (Del 2) https://quizlet.com/_6d5uk1

Kapitel 10 (sid. 38-39 i Gracias 6)

 • att berätta om din familj och kompisar

 • att använda uttryck som till vänster, till höger och i mitten.

Glosor https://quizlet.com/_6ikvul

Kapitel 11 (sid.44 i Gracias 6)

 • att samtala om olika aktiviteter som man gör under en vanlig dag.

Glosor https://quizlet.com/_6lpf5s

Provet består av 4 korta delar:

 • grammatik och övningar (repetera övningarna i häften)

 • höra (lyssna på textbokens texter)

 • skriva en text (där du berättar om något som handlar om dig eller om din familj)

 • läsa en text (träna på det genom att läsa igen texterna till varje kapitel som vi redan har pluggat).

 • Facebook Clean
 • White Twitter Icon
 • Vit Instagram Ikon

© 2021 by Peter Panescu