top of page

7º grado / Åk 7

KAPITEL 15 - ¿DE DÓNDE ERES?

Kapitlets mål:

  • tala om olika länder

  • använda släktord: farfar, kusin, moster osv.

  • böja verbet ser i presens: soy, eres, es osv.

1. GLOSOR

Verbet SER (att vara)

https://quizlet.com/_9s3n37?x=1jqt&i=13en5y

Ser - att vara (om utseende och ursprung)

Soy - jag är

Eres - du är

Es - han/hon/det/den är

Somos - vi är

Sois - ni är

Son - de är

 

Verbet ESTAR (att befinna sig, att vara, att må)

https://quizlet.com/_9s3ncj?x=1qqt&i=13en5y

Estar - att vara, befinna sig, att må

Estoy - jag befinner mig

Estás - du befinner dig

Está - han/hon/den/det befinner sig

Estamos - vi befinner oss

Estáis - ni befinner er

Están - de befinner sig

 

Beskriva ett land

https://quizlet.com/_8bdyxa?x=1jqt&i=13en5y

¿De dónde eres? - Varifrån kommer du?

Soy de... - Jag är från...

Es un país pequeño. - Det är ett litet land.

Muchas montañas – Många berg

Muchos lagos – Många sjöar

Limita con - Det gränsar till

La capital de - Huvudstaden i

Noruega - Norge

Dinamarca - Danmark

Finlandia - Finland

2. LYSSNA

Lyssna på texten ¿De dónde eres? på sid.54-55 i Gracias 7

https://www.gracias.nu/book/70000?chapter=70053

3. INTERAKTIVA ÖVNINGAR

https://www.gracias.nu/book/70000?chapter=70053

4. SJUNG MED

5. VARIFRÅN KOMMER DE?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. LÄNDER OCH SPRÅK

bottom of page